Prezentacje oraz zdjęcia z sympozjum dostępne w dziale Program

List od Podsekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisława Ducha


XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB), 14-15 maja 2015, Politechnika Łódzka

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XII Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Łódzka.  Sympozjum odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 r. w godz. 10:00-17:30 w Audytorium E2 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (ul. Stefanowskiego 18/22, Budynek A10, MAPA) na Politechnice Łódzkiej.

 

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:

  1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z udziałem polskich firm.
  2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce.
  3. Problemy realizacji  partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym (programy sektorowe) oraz europejskim (JTI, kontraktowe PPP, JPI, KIC, ERA-NET), rola polskich i europejskich platform technologicznych.

W trakcie Sympozjum przewidziane są m.in wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesami realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE, w tym przedstawiciela Regionalnego Punktu Kontaktowego do PR H2020 w Łodzi.

PROGRAM SYMPOZJUM jest dostepny TUTAJ >>>

 

Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników. Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia.
 

W Sympozjum potwierdzili już swój udział m.in.:

Dr hab. Anna Rogut, Prof. SAN
Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

Dr inż. Zygmunt Krasiński
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Dr inż. Andrzej Siemaszko,
Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii, Dyrektor Centrum Technologii w IPPT PAN

Pan Mateusz Gaczyński
Zastępca Dyrektora w Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz szereg przedstawicieli Polskich Platform Technologicznych i Branżowych Punktów Kontaktowych działających przy Platformach.  

 

Po Sympozjum w dniu 14 maja około godziny 20 planowany jest wieczorny bankiet na koszt organizatora.

Dla Uczestników Sympozjum w dniu 15 maja planowane jest zwiedzanie laboratoriów Politechniki Łódzkiej.   

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do dnia 28. kwietnia 2015, zgłoszenia plakatów przyjmujemy do 8. maja 2015. Zapraszamy szczegółnie osoby, które chciałyby przedstawić referat lub plakat na temat swojego Projektu finansowanego w ramach budżetu Programów Ramowych UE lub działalności Polskiej Platformy Technologicznej.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestrację zamykamy 8. maja, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!


prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Patronat honorowy

Komitet Honorowy

Prezydent Miasta Łodzi, Pani Hanna Zdanowska

 
 

JM Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisław BieleckiJM Rektor Uniwersytetu Łodzkiego, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

 

Miejsce i data

14.05.2015, 10:00 - 17:30

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Audytorium E2
ul. Stefanowskiego 18/22, budynek A10
90-924 Łódź
MAPA

Ważne terminy

28.04.2015
Zamknięcie zgłoszeń referatów

08.05.2015
Zamknięcie zgłoszeń plakatów
Zamknięcie rejestracji uczestników

14.05.2015
Sympozjum

15.05.2015
Zwiedzanie laboratoriów PŁ

Sponsor: